K.G.Alfe Britt Wadners son. Välkänd radioröst på Radio Syd mellan 1958 och 1966.
Han var med om att starta Radio Syd i Gambia och var ansvarig för driften av stationen från 1968 till 1985.
1985 flyttade han tillbaka till Sverige där han återigen blev en älskad radioröst. Nu från Radio Malmöhus där han medverkade fram till 1995 då han avled 54 år gammal.

Do you remember those 'Golden' days of Offshore radio? If you wish to add anything to these pages then please E-Mail me
These pages are Limited copywrite and were designed and edited by bebridel@guernsey.net .