Radio Syd.

Frekvens: 89.55, 89.62, 88.3, 91.5 mHz FM
Plats: Ombord på motorskeppet Cheeta som senare ersattes av Cheeta II. Ankarplatsen var på internationellt vatten norr om Saltholm i Öresund.
Ägare: Britt Wadner
Disc Jockeys
Adress: Radio Syd, Malmo 4.
Sändningstider: 06.00 till 03.00Det hela startade den 31 augusti 1958. Nils Eric Svensson lyckades övertala Danska Radio Mercurs ägare att låta honom köpa ett par timmar sändningstid per dag för Svenska sändningar. Varje dag klockan mellan klockan 12 och 14 riktades sändarantennen, som fanns ombord på motorfartyget Cheeta, mot Sverige istället för mot Danmark.
Under två timmar spelades band med reklam och musik som Nils Eric spelat in i den lilla studion i Landskrona.

Skånes Radio Mercur var född.

Britt Wadner blev delägare i det svenska företaget och var i början ansvarig för annonsförsäljning.
Ingen kunde då ana att den lilla nykomlingen i radioetern skulle vara upphov till förstasidesrubriker i svenska tidningar i nästan sju år.
Affärerna gick lysande för både Danska och Svenska Radio Mercur och en ny och mycket större båt införskaffades. "Lucky Star" var namnet på det nya sändarfartyget.
Cheeta seglade iväg till ett norskt varv för reperation.
Det nya motorskeppet Lucky Star som var på 450 bruttoton återupptog Radio Mercurs sändningar den 31 januari 1961 på 88 mHz FM bandet. Sändaren från Cheeta installerades om bord och fick nu svara helt och hållet för de svenska sändningarna. Detta innebar att de svenska sändningtiden kunde utökas och täckte nu 20 timmar per dygn. Ett par veckor senare användes båda sändarna för en provsändning av två kanals stereo.

Cheeta återvände från varv och ankrade upp på ny position. Den 25 november 1961 återupptogs sändningarna med en ökad styrka på 30 kW, men efter ett par veckor kollapsade antennen och de två fartygen bytte plats.
Under en storm den 12 februari 1962 sände Cheeta ut nödsignaler och en bogserbåt skickades ut för assistans. I hamnen möttes hon av polis och blev kvarhållen i hamn. Lucky Star fick åter igen ta över sändningarna för båda stationerna.

Britt Wadner hade blivit mer och mer inblandad i radioverksamheten och var nu helt ansvarig för de svenska sändningarna.
Det föll sig därför naturligt för Britt Wadner att köpa Cheeta och starta sin egen radiostation när fartyget blev till salu i februari 1962. En ny station föddes. Radio Syd.
Cheeta var åter till sjöss och ankrade upp på internationellt vatten norr om Saltholm mellan Malmö och Köpenhamn.

Britt Wadner trotsade den nyligen skrivna piratradiolagen och Radio Syd fortsatte sina sändningar. Den Svenska regeringen försökte fundera ut andra vägar att stoppa den nu enligt svensk lag illegala stationen. Genom att byta frekvens på Sveriges Radios Helsingborgsändare skulle man ta kål på den mycket svagare signalen från Cheeta, men det visade sig vara ett ogjort arbete. Det tänkta tilltaget från Televerket läckte ut och Radio Syd bytte frekvens samtidigt.
Folket i Skåne tyckte att den Svenska regeringens handlande var ojust och när Club Radio Syd startades fick klubben omedelbart 10.000 tals medlemmar.

I oktober 1962 blev Britt Wadner ställd inför rätta för första gången, där hon hävdade att den nyskrivna lagen inte rörde henne.

Lagen var nämligen skriven så att det gällde bara sändare som störde svenska landbaserade sändningar, och Radio Syd störde ingen. Nu fick lagrådet bråda dagar för att försöka skriva om lagen så att Radio Syd kunde stoppas.
Den 9 januari 1963, när isarna på Öresund var värre än någonsin, fastnade Cheeta i ett isflak och drev omkring på sundet i fem timmar. Under tiden försökte den ombordvarande besättningen hugga loss isflaket runt båten vilket dom också lyckades med.
Cheeta sökte nödhamn i Limhamn och stävade mot land för egen maskin med hjälp av den 90 hk starka dieselmotorn. Limhamns kaj var fylld av folk som hälsade den populära radiostationen välkommen i land.

I maj 1963 dömdes elva annonsörer till böter för medverkan i förbjudna radiosändningar och i oktober samma år ställdes Britt Wadner på nytt inför rätta.
I mars 1964 vars det dags för ännu en rättegång och ännu en i augusti. Vid den senaste rättegången dömdes Britt Wadner till en månads fängelse vilket resulterade i stora demonstrationer där bland annat dåvarande kommunikationsministern Olof Palme mordhotades.

Under tiden som Britt Wadner avtjänade sitt straff på Hinsebergs Kvinnofängelse fortsatte hon att styra sin radiostation. Enligt svensk lag tillåts nämligen en intagen att fortsätta sin yrkesutövning om den intagna så önskar.
Under en storm den 17 september 1964 slet sig Cheeta och drev på grund utanför Vikhög norr om Malmö. Cheeta bogserades in till Malmö för reperation men sjönk i Malmö hamn den 7 oktober 1964.

Ungefär samtidigt hade Britt Wadner köpt den då övergivna Lucky Star komplett med utrustning inklusive en 7kW Siemens sändare. Tillsammans med en dansk skeppare vid namn Bode och medarbetaren Ingvar Hjulström seglade Britt Wadner Lucky Star till Cheetas gamla ankarplats Lucky Star döptes om till Cheeta II.

I juni 1965 var det dags för tjugosju annonsörer att stå till svars i rätten för att dom annonserat i Radio Syd.
Britt Wadner hade nu långt framskridna planer på att också starta TV sändningar från Cheeta II. 250.000 SEK investerades i ny utrustning ombord och i miljon SEK satsades i en gammal fabrik i Lomma som byggdes om till TV studios och kontor.
En 30 meter hög antennmast restes ombord och en 5kW TV sändare installerades.

Under en ny rättegång i december 1965 dömdes Britt Wadner till tre månaders fängelse. Samma månad startade provsändningarna för TV Syd på UHF bandet.
Fler annonsörer ställdes inför rätta för medhjälp till sändningar och klappjakten gick vidare även månaden efter.

Den 20 januari 1966 tvingade den tjocka packisen Cheeta II att lämna sin ankarplats och sändningarna från Radio Syd upphörde.
Cheeta II återvände aldrig till sin plats norr om Saltholm utan seglade istället mot England för att hjälpa Radio Caroline med deras sändningar eftersom sändarfartyget Mi Amigo gått på grund och tvingats gå in till varv för reperation.
Eftersom den Svenska regeringen mer eller mindre tvingat Cheeta lämna svenska farvatten blev det svårt att fortsätta med Radio Syd.
Rykten gjorde nu gällande att Cheeta redan under andra hälften av 1965 var tilltänkt som sändarfartyg för en ny Engelsk station.

Efter det att Mi Amigo hade återupptagit sändningarna låg Cheeta II kvar utanför Frinton.
Den 19 juni 1966 tillkallades hjälp från råddningsföretaget "Walton lifeboats" för att rädda två män som hade drivit iväg i en av Cheetas livbåtar.
Mer allvarliga problem följde den 21 juli 1966 när Cheeta slet sig från sitt ankare med endast fyra man ombord och var på grund av uppkomna skador tvungen att acceptera assistans från en bogserbåt som drog henne in till Floden Stour. Dagen efter bordades skeppet av Engelska tullmyndigheter som presenterade en stämning om utmätning. Bogserbolaget "Gaselee and Son" krävde bärgarlön för att dom bogserat Cheeta i hamn.
Nu uppstod ett bråk om vem som egentligen ägde fartyget, eftersom det visade sig att ägarförhållandena var oklara. Men den 16 november 1966 släpptes Cheeta fri eftersom Domare Justice Brandon hade avfärdat ett krav om att båten skulle säljas exekutivt.

Det har sagts efteråt att även under Radio Syds glansdagar var ägandeförhållandet av stationen hemligt och ganska oklart, och att Britt Wadner bara var en kugge i ett maskineri som drevs av en stor amerikansk organisation.

Problemen blossade på nytt upp i England när en hel rad olika ägare ville lägga beslag på Cheeta II. Det var Peter Duncan, och ettengelskt företag som hette "Viewsport" samt ett företag från Liechtenstein som hette UBA Establishment.
Den 23 januari presenterades en ny stämning. Den här gången på uppdrag av "London and East Anglia Ship Supply Co. som ville ha 30000 kronor i ersättning för löner och varor levererade till Cheeta II

Den 8 november lämnade Cheeta II Stour för att segla till Corona i Spanien. Fem dagar senare lämnade hon Corona och anlände fem dagar senare till Safi i Marocco.
Här låg hon till den 21 november då hon lämnade hamnen för att gå vidare till Teneriffa på Kanarieöarna dit hon kom den 24 november 1967. Men den 3 december kastade hon loss igen för att gå till Las Palmas.

Lite senare lyckades Britt Wadner få en licens från myndigheterna i Gambia som tillät henne att starta legala radiosändningar i det lilla landet i Västafrika där Radio Syd fortfarande finns och sänder på Mellanvåg 909 kHz (329) meter.
Stationen är nu landbaserad och sände från början på fyra olika språk. Engelska, Franska och två inhemska språk Woloff och Madinka. Senare slopades franskan för att ge plats för ett annat lokalt språk, Fula.
Radio Syd sänder från ett radiohus 3 km utanför huvudstaden Banjul.
Antennmasten är 83 meter hög och man sänder från 6 på morgon till 2 på natten varje dygn.
Studioutrustningen är mycket enkel. Ändlösa kassetter för Jingles och vanliga kassetter för annan inspelad information. CD¹s och till och bandspelare är fortfarande en bristvara i den här delen av Afrika.
Radio Syd har en länk till Gambias nationella radiostation för att kunna förse sina lyssnare med dagliga nyheter.
Radio Syd får idag hålla tillgodo med en liten studio och en ännu mindre talstudio.
Radio Syd är en kommersiell station i ett fattigt land.
Ägare av företaget i dag är Britt Wadners dotter Constance Wadner . Enhörning som har hjälp utav sin man Benny.

Nya Radio Syd finns alltså i Banjul, The Gambia. Telefon +220 221870 och Fax +220 226490 Telex: Syd-GM:Miss Constance Wadner - Enhörning.
Frekvens MW: Banjul 909 kHz 2.5 kW.

Under en längre tid användes Cheeta II som restaurang och diskotek på redden utanför hotellet Wadner Beach, som Britt Wadner lät bygga när hon kom till Gambia.
Ingenting fanns kvar av Cheeta 1996, och det är okänt när hon sjönk.
Radio Syds signaturmelodi var under alla år och är fortfarande Evert Taubes "Så länge skutan kan gå"
Britt Wadner. Piratdrottningen kallad av Svenska tidningar avled i sitt hem i Båstad den 13 mars 1987. Hon blev 72 år gammal.Denna historiska återblick på Radio Syd var skriven och sammanställd av "RadioVisie/Jean-Luc Bostyn" in Belgium och senare kompletterad av Lennart Christiansson.

Do you remember those 'Golden' days of Offshore radio? If you wish to add anything to these pages then please E-Mail me

These pages are Limited copywrite and were designed and edited by bebridel@guernsey.net .